Sammen gjør vi Norge tryggere for de små!

Mini-hjelm - demofilm

Hei barnehagen!

Her kan dere se en kort film om hvordan dere kan vise de eldste barna hvorfor det er viktig å bruke sykkelhjelm når man sykler.

Barnehagen vil få mini-hjelmen tilsendt som premie for at dere har spredd viktig informasjon videre til foresatte og ansatte.

Klikk på filmen for å starte.
Husk å ha på lyd.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse